Privacy en Cookiebeleid

 

Reload Your Mind is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy- en cookiebeleid.

Het Privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle diensten van Reload Your Mind. Je kunt hier lezen welke gegevens verzameld worden en hoe met de gegevens wordt omgegaan.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reload Your Mind verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, aangemeld hebt voor onze nieuwsbrief, meegedaan hebt aan een winactie en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming van hun ouders/verzorgers hebben verkregen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@reloadyourmind.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reload Your Mind verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Reload Your Mind analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Reload Your Mind verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Reload Your Mind neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reload Your Mind) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reload Your Mind bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Persoonsgegevens t.b.v. levering van producten, nieuwsbrief, events etc.

Zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere e-mail vind je een link om je af te melden, waarna je per direct uit ons systeem wordt verwijderd en geen email meer van ons ontvangt

Voor zakelijke communicatie en verzenden van de nieuwsbrief om je op de hoogte te houden van nieuwe producten en/of diensten

Persoonsgegevens t.b.v. levering facturen

7 jaar

Wettelijk bepaald belastingdienst; fiscale bewaarplicht

Privacy- en cookiebeleid, inclusief internetbrowser en apparaat type, welke geanonimiseerd verwerkt worden in Google Analytics

38 maanden

Voor website-statistieken, om het huidige jaar te vergelijken met de vorige jaren

Delen van persoonsgegevens met derden

Reload Your Mind zal nooit persoonlijke gegevens aan derden verkopen en deelt jouw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, zorgen wij ervoor dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens naleven.

Daarnaast verstrekt Reload Your Mind jouw persoonsgegevens aan andere derden, te weten:

  • WooCommerce, verzorgt de webshop
  • Stripe, verwerkt de online betalingen
  • Facebook, sociaal netwerk en advertentie kanaal
  • Google Analytics, om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website
  • Reload Your Mind team, helpt bij het contact met leads en klanten

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Reload Your Mind gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Reload Your Mind gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: klik hier

Links naar externen

De website bevat links welke doorverwijzen naar andere websites en/of bronnen. Reload Your Mind kan geen invloed uitoefenen noch zijn wij verantwoordelijk voor het Privacy- en cookiebeleid van deze andere website en/of bronnen. Raadpleeg daarom te allen tijde het beleid die geldt op desbetreffende website en/of bron.

Je rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd, gemotiveerd verzoek naar contact@reloadyourmind.nl.

Om misbruik te voorkomen en om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, verzoeken wij om een adequate identificatie middels een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wanneer de opgegeven gegevens niet (meer) naar jou te herleiden zijn, kunnen helaas we niet aan jouw verzoek voldoen. Als dit het geval is, stellen wij jou hiervan op de hoogte .

Reload Your Mind zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Wanneer blijkt dat het om een complex of omvangrijk verzoek gaat, kan dit maximaal acht weken langer duren. Je ontvangt hierover altijd binnen vier weken na het indienen van jouw verzoek een bericht.

Autoriteit Persoonsgegevens

Reload Your Mind wil je er tevens op wijzen dat je op grond van de privacywetgeving de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: klik hier

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reload Your Mind neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via contact@reloadyourmind.nl. Reload Your Mind heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Vragen

Voor meer informatie en vragen over ons Privacy- en cookiebeleid neem hier contact met ons op.

Contactgegevens

Reload Your Mind
www.reloadyourmind.nl
contact@reloadyourmind.nl
06- 26 32 41 96

Deze privacyverklaring is opgesteld en voor het laatst gewijzigd op 3 mei 2022. Wil je op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen? Lees dit Privacy- en cookiebeleid dan regelmatig door.